Մեզ խաղաղություն է պետք, աշխարհից դա պետք է պահանջենք. Կանայք ամեն օր աղոթում են

17

Leave a Reply