Ակնկալում եմ բոլոր հայերի ոչ միայն նյութական աջակցությունը, այլև ֆիզիկական մասնակցությունը պայքարին

26

Leave a Reply