Երբ ամուսինդ հրթիռների տակ հասնումէ Ստեփանակերտ` արձանագրումես`վերմարդկային հովանավորչության տակ ենք

24

Добавить комментарий